1983

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla Träff, Stockholm - Julgransplundring för barn
  • Eskilstuna – 1:a Polska barn- och ungdomskulturfestivalen
  • Teater Puck, Stockholm - Galakonsert "Piastowie 10 år"
  • Hässelby, Stockholm – Polskt program i Åkermyntan
PIASTOWIE Akalla Träff
PIASTOWIE Eskilstunafestivalen
PIASTOWIE Teater Puck, Stockholm