PIASTOWIE

PIASTOWIE PIASTOWIE PIASTOWIE


Välkomna att prova på våra dansträningar!
Thorlidshallens Spegelsal, Geijersvägen 9
Barngruppen: Måndagar kl. 18.00-19.00
Ungdoms- och vuxengruppen: Måndagar kl. 19.00-20.30

Ring eller maila för mer information!
Tel: 08-653 20 52   e-post:piastowie@hotmail.com


Från 1973 till idag

Den polska folkdansgruppen PIASTOWIE bildades 1973 i Stockholm med syftet att värna om den förnämliga kulturskatt som den polska folkloren utgör. Gruppens namn, "Piasts ättlingar", har lånats från Polens kunga-dynasti, vilken grundlade landet på 900-talet. Verk-samheten bedrivs vid "OGNIWO", en invandrarförening med kulturell inriktning.

Med sitt underhållningsprogram bevisar PIASTOWIE att folkdans, anpassad till scen, kan nå en bred publik. Samtidigt ger det allmänheten ett unikt tillfälle att, under otvungna former, bekanta sig med en fascinerande folktradition.

Hos PIASTOWIE samlas amatörer, de flesta med polsk bakgrund, för att tillsammans utveckla sina talanger utan hänsyn till religiös eller politisk uppfattning. Både vuxna, tonåringar och barn medverkar. Ensemblen är helt och hållet ideell. Inkomsterna, som enbart utgörs av artistarvoden, investeras i nya dräkter, rekvisita, teknisk utrustning m.m. PIASTOWIES verksamhet innebär att de andliga rötterna bevaras hos polska barn och ungdomar. På samma gång överlämnas ett värdefullt kulturarv till kommande generationer

Numera kan PIASTOWIE se tillbaka på ett betydande antal franträdanden i både små och stora samman-hang. I Stockholm har gruppen gett föreställningar i Kulturhuset, Kungsträdgården, ABF-huset, på Södra Teatern, Skansen, Jarlateatern, Gröna Lund, Musik-museet, Liljevalchs konsthall, Historiska museet, Dansens Hus samt svenska och polska kyrkor. Bland övriga svenska scener som gruppen gästat märks Scandinavium i Göteborg, Estrad i Södertälje, Arbis-teatern i Norrköping, Malmö Stadsteater, Eskilstuna, Umeå, Uppsala, Borås, Landskrona, Surahammar, En-köping och Åsgarn.

Spelplatserna har också utgjorts av bibliotek, skolor, föreningslokaler, fritidsgårdar, sjukhus, ålderdomshem osv. Vid flera tillfällen har ensemblen medverkat i så-väl svensk som polsk TV samt vid folkloristiska festi-valer utomlands: Koningluter och Reklinghauser i Tysk-land, Vilnius i Litauen samt S:t Petersburg i Ryssland och Lviv i Ukraina.

De största framgångarna har Piastowie nått vid världsfestivalerna för polsk folkdans i Rzeszow, Polen. Bland utmärkelserna kan nämnas första pris i national-danstävlingen vid 1980 års festival då 46 grupper från hela världen deltog. PIASTOWIES insatser för polsk kultur belönades 1979 med det pris som bär den store folklivsforskaren Oscar Kolbergs namn. 1991 fick gruppen kulturstipendiet från Svensk-Polska Samfun-det. Dessutom tillkom kulturutmärkelser från Polska kulturministeriet 1989 och 2008, samt från "Wspolnota Polska" 2008.

Dansgruppen har under åren samarbetat med Polska Riksförbundet, Polska Sällskapet "Ogniwo", Studieför-bundet ABF, Studiefrämjandet, SAS, ORBIS, Pol Line, Svenskt Näringsliv, Polska Turistbyrån och den sven-ska skolan.