1995

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Kista Träff, Stockholm – Julgransplundring för barn
  • Sundbyberg – Firande av Polens Nationaldag 3 maj
  • Eskilstuna – 5:e Polska barn- och ungdomskulturfestivalen
  • Gröna lund, Stockholm – Internationell Folkfest
  • Skansen, Stockholm – Internationella hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag