1999

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Brygghuset, Stockholm - Julgransplundring för barn
  • Skansen, Stockholm – Internationella Hembygdsdräktens dag
  • Katolska Domkyrkan, Stockholm - Julprogram för Polska barn
PIASTOWIE Brygghuset