2001

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • ABF, Stockholm - Julgransplundring
  • Johannes kyrka, Stockholm – Juldansprogram
  • Skansen, Stockholm – Internationella Hembygdsdräktens dag
  • Katolska Domkyrkan, Stockholm – Medverkan i Internationellt JulprogramBilder från 2001 saknas.