1990

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Akalla Träff, Stockholm - Julgransplundring för barn
 • Naturskyddsinstitutet, Stockholm - Polskt program för Svensk-Polska Miljöföreningen
 • Blå Hallen, Stockholms Stadshus - 20-år IKC
 • Svensk-Polska samfundet, Stockholm - Polskt program
 • Första Sparbanken, Stockholm - Polskt program för "Café Världen"
 • Katolska Domkyrkan, Stockholm - Palmsöndagen
 • Hasseludden, Stockholm - Polskt program för RBO:s Jubileumskongress
 • Västerås - Wspolnota Polska
 • Skansen, Stockholm - Polskt program för UNICEF
 • Adolf Fredriks musikskola, Stockholm - Polskt program för elever, 3 st uppvisningar
 • Operakällaren, Stockholm - Polskt program för Diplomat Women Club
 • Gubbängen, Stockholm - Svensk-Polska miljöföreningens julbasar
 • Polska Kulturinstitutet, Stockholm - Polskt program för svenska och polska företag
PIASTOWIE Stockholms Stadshus, Blå Hallen
PIASTOWIE Svensk-Polska Naturföreningen, Naturskyddsinstitutet Stockholm