2015

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Kista Träff, Stockholm - Julgransplundring för barn
  • ABF-huset, Stockholm - "Den eldsprutande draken i Krakow" Legendberättare: Arthur Sehn Svensk-Polska samfundet i sammarbete med Piastowies barngrupp
  • ABF-huset, Stockholm - Uppvisning på Kinesiska föreningens firande
  • Skoga Äldrecenter, Solna - Polskt program för seniorer
  • Zurich, Schweiz - Resa inom EU-projektet "We differ beautifully"
  • Schloss Rapperswil, Schweiz - Vernissage och konsert inom "We differ beautifully"
  • Benhard Theater, Schweiz - Konsert inom EU-projektet "We differ beautifully"
  • Skansen, Stockholm, - Firandet av Sveriges Nationaldag
  • Danderyds Sjukhus, Stockholm - Dansuppvisningar
  • ABF-huset, Stockholm - Dansmatiné
PIASTOWIE Julgransplundring
PIASTOWIE Skoga Äldrecenter
PIASTOWIE Zurich, Schweiz - Resa inom EU-projektet "We differ beautifully"
PIASTOWIE Zurich
PIASTOWIE Schloss Rapperswil, Schweiz - Vernissage och konsert inom "We differ beautifully"
PIASTOWIE Schloss Rapperswil
PIASTOWIE Schloss Rapperswil
PIASTOWIE Schloss Rapperswil
PIASTOWIE Utflykt i Schweiz
PIASTOWIE
PIASTOWIE
PIASTOWIE
PIASTOWIE
PIASTOWIE Benhard Theater - Konsert inom EU-projektet "We differ beautifully"
PIASTOWIE Danderyds Sjukhus
PIASTOWIE ABF-huset, Dansmatiné
PIASTOWIE Dansmatiné