1989

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla Träff, Stockholm – Julgransplundring för barn
  • Fältöversten, Stockholm – Maskeradbal för barn
  • Nybrokajen, Stockholm - Pogoria segelfartyg
  • Vasaparken, Stockholm – Vasastans dag
  • Globen Stockholm – Besök av Påven Johannes Paulus II
  • Ogniwos föreningslokal, Stockholm – Öppet hus
  • Katolska Domkyrkan, Stockholm – Piastowie uppvaktar Domprost Koch vid Stockholms Katolska Domkyrka
PIASTOWIE Nybrokajen, Stockholm
PIASTOWIE Vasaparken, Stockholm