1990

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla Träff, Stockholm – Julgransplundring för barn
  • Operakällaren, Stockholm – Polskt program för Diplomat Women Club
  • Brygghuset, Stockholm - Maskerad och barnteater
  • Katolska Domkyrkan, Stockholm – Palmsöndagen
  • Adolf Fredriks Musikskola, Stockholm – tre uppvisningar för skolans elever
PIASTOWIE Maskerad, Brygghuset
PIASTOWIE Maskerad, Brygghuset