PIASTOWIEZapraszamy na zajecia taneczne!
Thorlidshallens Spegelsal, Geijersvägen 9
Dzieci: Poniedzialki godz. 18.00-19.00
Mlodziez i dorosli: Poniedzialki godz. 19.00-20.30

Tel: 08-653 20 52   e-post:piastowie@hotmail.com


Historia

Zespół powstał 15 września 1973 roku z inicjatywy młodzieży i Towarzystwa Polaków Ogniwo w Sztok-holmie.

Jako główny cel swojej działalności zespół przyjął popularyzację pięknej i bogatej polskiej kultury ludowej w Szwecji. Ambicją zespołu jest również zachowanie polskości wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego.

Dzisiaj zespół może zaprezentować 5-cio godzinny program, w skład którego wchodzą tańce narodowe takie jak: polonez, mazur, kujawiak, oberek i krako-wiak, oraz tańce regionalne z Wielkopolski, Rzeszowa, Lublina, Cieszyna, Kaszub, Kurpi, Nowego Sącza, Żywca i Śląska oraz obrzędy jak np. Sobótkowa Noc Świętojańska, Smingus Dyngus, Gaik, jak rowniez tance szwedzkie.

W ciągu 35-cio letniej historii zespołu, tańczyło w nim w sumie ponad 1000 osób w roznych grupach wieko-wych. Wiele z nich przyprowadza swoje dzieci, które kontynuują tradycję rodzinną.

Zespół szczyci się wieloma sukcesami. Do jednego z większych należy występ w 1980 roku na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, gdzie "Piastowie" zdobyli pierwszą nagrodę za choreografię i wykonanie tańców narodowych.

"Piastowie" byli również zaproszeni na występy przez TSDK - Volkstanzgruppe w Köningslutter i Festiwal Miejszosci Narodowych w Recklinghausen w Niem-czech,  Wilnie,  S:a Petersburgu i w Lowowie Ukraina, lecz przede wszystkim występują w Szwecji. Są zapraszani do osrodkow kultury, oswiaty  i zdrowia, biorą udział w Międzynarodowych Festiwalach mniej-szości naro-dowych w Szwecji oraz w Światowych Festiwalach Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Uświetniają konferencje czy uroczy-stości wszędzie tam, gdzie żywa jest sprawa polska. Brali udział w kilku programach telewizji polskiej i szwedzkiej. 

 

Dużym powodzeniem cieszyły się koncerty zespołu w Scandinavium w Göteborgu czy innych miastach Szwecji: Södertälje, Borĺs, Umeĺ, Surahammar, Upp-sala, Norrköping i Malmö. "Piastowie" uczestniczyli również we wszystkich Festiwalach dla dzieci i młodzieży w Eskilstunie.

W Sztokholmie dali się poznać szerokiej publiczności m.in. w Koncerthuset, Kungsträdgĺrden, Gröna Lund, Liljevallchs Konsthall, Historiska Museet, Musik Museet, Dansens Hus, Skansenie oraz katolickich i szwedzkich kościołach.

Zespół "Piastowie" za całokształt swojej pracy w szerzeniu folkloru polskiego otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga 1979, jak również podczas wizyty w Szwecji polskiego ministra kultury p. Izabeli Cywińskiej otrzymał odznakę Zasłużony Dla Kultury Polskiej 1989. Od szwedzkiej organizacji Svensk-Polska Samfundet, zespół otrzymał "kulturstipendiet" 1991. Złoty Medal Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 2008. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Poskiej przyznało Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" 2008.

W historii zespołu jedną z pierwszych choreografów była m.in. gościnnie z Polski p. Zofia Marcinek, której asystował p. Aleksander Dybowski ze Sztokholmu jak też  Szwed, p. Rolf Johansson pełniący bardzo zna-czącą funkcję asystenta i kierownika muzycznego dla choreografa i kierownika artystycznego p.Grażyny Piątek, pracującej tworczo z Zespołem ”Piastowie” od 1974 roku do chwili obecnej.